top of page

 

Integritetspolicy

Denna information kommer att beskriva hur All Radio Play behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller när du skickar e-post till oss. Vi värnar om din integritet och vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande europeisk och nationell dataskyddslagstiftning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte känner dig säker på vår hantering av dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Vi ber dig att observera att personuppgifter också behandlas av tredje part såsom Radio.co och Zeno Radio och hänvisar till deras integrigritetspolicyer. All Radio Play är inte ansvarig för deras information, riktlinjer eller rutiner.  På webbplatsen använder vi också cookies i syfte att samla in statistik och undersöka hur webbplatsen används. Du kan läsa mer om vår cookieanvändning i vår Cookiepolicy

 

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

All Radio Play är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som lämnas via vår webbplats.

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss eller när du loggar in på hemsidan. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

- Namn och kontaktinformation, telefonnummer och e-postadress

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du kontaktar oss via e-post
Om du skickar e-post till oss behöver vi behandla de personuppgifter som du anger i e-postmeddelandet såsom exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

När du ringer in och önskar låt samlar vi in telefonnummer för att återkoppla vid sändning. 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot informationen i e-postmeddelandet och för att kunna kontakta dig med ett svar.


Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Personuppgifterna anonymiseras eller raderas på ett säkert sätt när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, när syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna har uppnåtts eller om du, i tillämpliga fall, invänder mot personuppgiftsbehandlingen genom att kontakta oss.


Vi raderar löpande all e-post och de personuppgifter som lämnats i denna, under förutsättning att personuppgifterna inte behöver sparas eller behandlas med hänsyn till andra ändamål.

bottom of page