INTEGRITETSPOLICY

På All Radio är vi transparenta med vilken typ av data vi lagrar i våra appar och hemsida, hur det görs och vad den används till. Vi ser till att all vår datahantering sker på ett sätt som inte skadar vår publiks förtroende.
Vi samlar inte in någon information som kan kopplas till en enskild användare av All Radios appar eller hemsida. Vi tar inte heller del av några personliga uppgifter såsom namn, e-postadress eller IP-nummer.
Vi använder statistikverktyg via vår distributör Radio.co  i syfte att ta fram statistik i aggregerad form om användare och trafik. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information, utan är till för att upptäcka generella mönster i användningen av våra appar eller hemsida. All Radio upprättar inga register med mejl eller telefon. Mejl och telefonnummer raderas omedelbart efter kontakt. 

En ung man i en inspelningsstudio